top of page

Podcast Yayıncılığı Eğitimi

Neler Yer Alacak

  • Ses ve görsel iletişim biçimlerinin sosyolojisi (Sembol-imge ve işitme üzerine),

  • Podcast yayıncılığı hakkında teknik bilgiler,

  • Sesi etkili kullanma, vurgu ve tonlama ile ilgili bilgiler,

  • Podcast yayını yapmak için platformlar hakkında bilgiler,

  • Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer gibi platformlara dahil olma,

  • Podcast yayını yapmak için hesapların açılıp uygulama yapılması yer alacaktır.

Podcast Yayıncılığı Eğitimi

Açıklama

John Berger “görme konuşmadan önce gelmiştir” der ve algı ve algılama dünyamız hakkında görsellikten bahseder. Bununla birlikte bu eğitimde işitsellik üzerine temel meselelere değinilecektir. Ayrıca dijitalleşme ile birlikte işitsel medya araçlarının toplumsal hayattaki yeri de dahil edilerek podcast yayıncılığı için gereken tüm teknik konular yer alacaktır. Nefes ve sesin doğru kullanımı gibi tekniklere de yer verilecektir. Ayrıca uygulamalı bir şekilde gerçekleşecek olan eğitimde her katılımcının bir podcast yayıncı hesabı açarak ilk podcast yayını yapmaları da desteklenecektir. Bu yayınların Apple Podcast, Spotify ve Google Podcast gibi servislere entegrasyonu da yer alacaktır.

Podcast Yayıncılığı Eğitimi

Eğitim/Seminer Programı

1- GİRİŞ

2- TEKNİK BÖLÜM

3- Uygulama Bölümü
 

Detalı Müfredat
Abdurrahman_Çam_Podcast_-_Nur_Karakaya
bottom of page