top of page

Sosyal Bilimler Alanı İçin Uygulamalı Araştırma Üzerinden SPSS Eğitimi - Udemy

 Anketler üzerinden sosyal bilimler alanına yönelik olarak hazırlanan tek eğitim seti Udemy platformunda yayında!

Bildiğimiz üzere sosyal bilimlerde yapılan saha araştırmalarının analizinde en yaygın kullanılan programlardan birisi de SPSS'dir. Ücretli ve pahalı bir program olmasına rağmen yaygınlığı ve kullanımına aşinalık nedeniyle de ayrıca tercih edilmektedir.

Özellikle sosyal bilimler alanında çalışmalar yapanlar, tez ve saha araştırması yapanlar için hazırlanmış bu eğitim setine göz atmanızı tavsiye ederim. 

Youtube ve çeşitli kitaplar üzerinde farklı kaynaklar bulunsa da ya çok dağınık şekilde konu ele alınmakta ya da istatistiksel olarak çok fazla kavram kullanıldığı için pratiklik sağlamadığı görülmektedir.

Bu eğitim setinde başlangıç seviyeden başlanmakta ve yapılmış araştırmalar üzerinden tek tek uygulamalı olarak incelenmektedir.Bu Eğitimde Bizleri Neler Karşılıyor

Bu eğitim tamamen sıfırdan başlayan kişiler ve öğrenciler düşünülerek hazırlanmıştır. Eğitim müfredatı sürekli olarak güncellenmekte ve birçok doküman bize eşlik etmektedir. 

Sosyal Bilimler İçin Nicel Araştırma Yöntemi Hakkında Genel Bilgileri, SPSS Programının Çalışma Mantığını Öğrenme, SPSS Programında Anketler İçin Veritabanı Hazırlama, SPSS Programında Yapılan Anketlerin Veri Girişini Yapma, Girişi Yapılan Anket Verilerini Düzenleme ve Test Etme,Verilerin Yorumlanması, Tablolaştırılması ve Grafiklendirilmesi Yer Almaktadır...

Eğitim Müfredatı ise şu şekildedir (sürekli güncelleneceği için değişiklikler/eklemeler olabilir):

SPSS Programı Edinme ve Kurma Yöntemleri

SPSS Çalışma Mantığı ve Sosyal Bilimlerde Kullanım Alanları

SPSS Programı Alternatifleri

Nicel Araştırma Yöntemi, SPSS ve Anket,

SPSS ve Nicel Araştırma Yönteminin Bağlantısı

Anket Formu Oluşturma Yöntemleri ve SPSS Bağlantısı

SPSS Programını Tanıma

SPSS Arayüzünü Yakından Tanıyalım

Sekmelere Yakından Bakış ve Kullanacağımız Menüler

Data View / Veri Giriş Penceresini Tanıma

Variable View / Veri Tabanı Oluşturma Penceresini Tanıma

SPSS Programında Veri HazırlamaSPSS Üzerinde Yeni Dosya Oluşturmak

Farklı Türde Anket Soruları Üzerinden Veri Tabanı Hazırlamak (Açık uçlu sorular, kapalı uçlu sorular, likert ölçekli sorular, çoktan seçmeli soruların veri tabanında hazırlanması)

Hazırlanan Veri Tabanı Üzerinde Veri Girişi Yapmak

Excel Dosyasından veri Almak ve Veri Aktarmak

Aynı Veri Tabanına Sahip Farklı SPSS Veri Giriş Dosyalarını Birleştirmek

Verileri Tanımlama, Sıklık Analizleri ve GörselleştirmeVerileri Düzenli ve Analize Uygun Hale Getirmek (Recode, Automatic Recode)

Frekans Dağılımının Hesaplanması ve Excel Üzerinde Tablolaştırılması

Crosstab Yapılarak Verilerin Okunması ve Tablolaştırılması

Çoklu Yanıtların Analizinin Yapılması (birden fazla seçeneğin işaretlenmesi)

Hatalı ve Kayıp Veriyi Bulma (Missing Value Analiysis)Bu Eğitim Kimlere Katkı Sağlar?

Bu eğitim öncelikli yeni başlayanlar için hazırlanmış olduğu için tamamen pratiklik sağlama ve programa aşina olmak adına hazırlanmıştır. Bu eğitim sayesinde kursu tamamlayan herkes SPSS üzerinde kendi işlerini ve çalışmalarını halledebilir duruma gelecektir.

Hiç bilmese de SPSS öğrenmek isteyenler, Lisans ve lisansüstü eğitim görenler, Kendini geliştirmek ve yeni program öğrenmek isteyenler, SPSS üzerinde veri tabanı oluşturmak isteyenler, SPSS'te anketlerin veri girişini yapmak isteyenler, Tez yazımında yapılan araştırmanın analizini kendileri yapmak isteyenler, Kısacası anket hazırlayan ve bu anketleri SPSS üzerinden analiz etmek isteyen tüm sosyal bilimciler bu eğitimden faydalanabilir.

Commentaires

Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page