top of page

Ulukoza Girişimlerine Yatırım Süreçleri Semineri Verildi


Ulukoza, Kültepe Yatırım, Bursa Uludağ TTO, ABDURRAHMAN ÇAM


Bursa Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa Uludağ TTO) ile Kültepe Yatırım ortaklığında gerçekleştirilen ‘Yatırım Süreçleri’ konulu seminerde katılımcılara, yatırım turu öncesinde ve yatırım arama aşamasında yapılması gerekenler anlatıldı.


Seminerde bahsedilen konu başlıkları; • Yatırımcılar hangi girişimlere hangi yöntemlerle yatırım yapar? • Hangi aşamada hangi yatırımcıya gidilmeli ya da gidilmeli mi? • Yatırım süreci aşamaları nasıldır? (MYA, VC’ler, CVC’ler vs.) • Sunum öncesi ne gibi hazırlıklar yapılmalı? Nasıl bir sunumla çıkmalıyız? • Girişimciler sunum esnasında nasıl davranmalı? • Yatırımcı sunumunda nelere dikkat edilmeli? • Yatırımcı değerlendirme sürecinde hangi kriterlere dikkat ediyor? • Startup değerleme süreçleri hakkında genel bilgilendirme.


‘ODAK NOKTASI, EKİPTİR’

Bursa Uludağ TTO Şirketleşme ve Girişimcilik Koordinatörü Yarenur Türe’nin moderatörlüğünde girişimciler ile yatırım süreçlerindeki deneyimlerini ve literatür tarafından bilgi aktarımını yapan Kültepe Yatırım Genel Sekreteri Abdurrahman Çam, “Yatırım turuna çıkmadan önce yatırım ihtiyacını belirlenmesi ve bu süreçte bahsedilen planlamaları yapması gerekmektedir. Ekipten en az bir kişinin yatırım sürecini yürütmesi ve girişimin alanına göre potansiyel yatırımcılarının listesinin hazırlanması, yatırımcılar ile kontak kurmanızı kolaylaştıracaktır. Yatırımcılara hazırlayacağınız sunum da önemli araçlardan biridir. Genel hatlarıyla yatırım aşamalarında tohum, tohum öncesi, erken aşama büyüme, ileri aşama büyüme gibi seviyeler bulunmaktadır. Yatırımcıların tohum ve tohum öncesi kısımda en çok odaklandığı özellik, ekiptir. Ekip her aşamada önemlidir tabi ama bu aşamada metrikler henüz tam anlamıyla oluşmadığı için ekip ve işin potansiyeli önemlidir. Girişim sürecini yürütecek ve yönetecek olan etkenler, ekibin etrafında dönmektedir” ifadelerini kullandı.

‘HIZLI BÜYÜME POTANSİYELİ ÖNEMLİ’

Yatırımcıların girişimcilerden beklentilerine de dikkat çekilmiştir; “İşletmenin, iş planının ve girişimin sürdürebilir olması, yasal uyumlara hâkim olması, hızlı büyümeye sahip olması, yenilikçi olması ve bununla birlikte iş planının uygulanabilir olması ilk aşamada yatırımcı için önem teşkil etmektedir. Girişimcinin mevcuttaki ve gelecekteki rakipleri ile nasıl bir rekabet içerisinde olacağı da yatırımcı açısından değerlidir. Girişimcinin, girişim ile ilgili her konuda dürüst ve net olması gerekir. Yatırımcı, o girişimin hızlı büyüme potansiyelinde olmasını bekler ve talep edilen çalışmaların takip edilmesini, güncellemelerin paylaşılmasını ve hızlıca gönderilmesi beklenir. Yatırımcı, girişimciye nakit akışının dışında bir sonraki yatırım için network (ağ) de oluşturur” şeklinde detaylar aktarıldı.

תגובות


bottom of page